Horoměřice
Horoměřice

​Aktuální úřední hodiny pondělí a středa 8:00 až 11:00 a 15:00 až 17:00

Třídění odpadu

Pravidla pro ukládání odpadů v obci Horoměřice

Každý občan, který je v Horoměřicích přihlášen k trvalému pobytu nebo který vlastní v obci Horoměřice rekreační stavbu nebo nemovitost, ve které není přihlášena k trvalému pobytu v obci žádná fyzická osoba, je povinen zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek). Poplatek činí 720,- Kč na osobu a rok, děti od 3 do 15 let 360,- Kč. Osoby starší 80 let a mladší 3 let jsou od poplatku osvobozeny. Majitel rekreačního objektu platí 480,- Kč na rok. Poplatek se platí na obecním úřadě a je splatný ve dvou splátkách vždy nejpozději do 31. ledna na I. pololetí a do 31. července na II. pololetí daného roku. V ceně poplatku není svoz bioodpadu, ten je možné si přiobjednat - cena za sezónní svoz bioodpadu z domácností pro rok 2017 činí za nádobu 120 litrů 900,- Kč a za nádobu 240 litrů 1150,- Kč.

Po zaplacení poplatku občané obdrží nálepky na popelnice. Nálepky jsou buď na celý rok nebo na každé pololetí zvlášť.

Po zaplacení poplatku za komunální odpad se vydává:

  • bezplatně 1 nálepka na čtyři osoby v domácnosti
  • další nálepky jsou zpoplatněny částkou 50,- Kč/ks
  • na jednu domácnost lze vydat maximálně 3 ks nálepek

Doklad totožnosti potvrzující trvalý pobyt v Horoměřicích opravňuje držitele – nepodnikající fyzickou osobu k odkládání objemného komunálního odpadu a nebezpečných odpadů do sběrných dvorů v Obci Horoměřice.

Odpad vzniklý z podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob nesmí být do sběrných dvorů ukládán.

Bioodpad ze zahrady - listí, tráva, větve - nesmí být ukládán do běžných popelnic na směsný komunální odpad. Je možné jej odvážet do sběrného dvora, kde je pro něj celoročně (platí od 1.1.2019) vyhrazen speciální kontejner. Nebo si občané mohou objednat na obecním úřadě službu pravidelného svozu bioodpadu za poplatek, viz info níže. Dále se do sběrného dvora nesmí ukládat odpad ze stavebních činností ( stavební sutě, beton, cihly, zeminu, atd.) a hnijící a zapáchající odpady (ovoce, zelenina, potraviny, zbytky jídel, uhynulá zvířata, apod.)

Informace o bioodpadu u p. Kybicové - tel. 220 971 931.

Obec Horoměřice provozuje tyto sběrné dvory:

Sběrný dvůr na objemný odpad a bioodpad– ul. Do Oříšků

Letní provozní doba 1. 4. - 31. 10.

PO - 14.00 - 18.00

ÚT- zavřeno

ST- 14.00 - 18.00

ČT- zavřeno

PÁ- 14.00 - 18.00

SO 14.00 – 17.00 

Zimní provozní doba 1. 11. - 31. 3.

PO - 14.00 - 17.00

ÚT- zavřeno

ST- 14.00 - 17.00

ČT- zavřeno

PÁ- 14.00 - 17.00

SO 14.00 – 17.00 

 

Slouží k odkládání objemného komunálního odpadu, tj. odpadu, který vzhledem k jeho tvaru, rozměru nebo hmotnosti nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob (popelnic) a dále slouží k ukládání odpadu rostlinného původu ze zahrad - bioodpadu (větve, tráva, listí). Nábytek musí být ukládán demontovaný, větve rozřezané na délku max. 1 metr. 

Je zakázáno odkládat zde běžný komunální odpad. Ten patří do popelnic.

Opět v provozu - Sběrný dvůr na nebezpečný odpad – ul. K Rybníku v areálu čistírny odpadních vod

provozní doba:

ÚT 14.00 - 17.00

SO 9.00 – 12.00 

Slouží k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu, tj. lednic, obrazovek, zářivek, kyselin, barev, lepidel, olověných akumulátorů, motor. olejů a obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek. Sběrný dvůr je místem zpětného odběru elektrozařízení.

Dále mohou občané využívat nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy), které jsou rozmístěny v obci. I tyto nádoby jsou určeny pouze pro odpad z domácnosti, podnikatelé je mohou využít pouze tehdy, pokud mají na tento druh odpadu uzavřenou smlouvu s obcí. Odkaz na mapu sběrných míst zde: prakticke-informace/trideni-odpadu/planek-sbernych-hnizd/

Další odděleně sbíranou komoditou jsou oděvy a textil - kontejnery jsou umístěny v ulici Komenského, Konečná a na křižovatce Spojovací x U Studánky.

Sběr monočlánků a baterií - sběrné nádoby jsou umístěny na poště, v přízemí obecního úřadu a budově základní školy.

V rámci systému obce nelze ukládat pneumatiky (zpětný odběr provádějí pneuservisy), léky (odebere místní lékárna) a stavební suť (je nutné se domluvit se skládkou).

Bioodpad - svoz z domácností

Obec Horoměřice zajišťuje sběr a svoz bioodpadu v průběhu sezóny od dubna do listopadu na sběrném dvoře v ulici Do Oříšků, kde je pro tento druh odpadu vyhrazen jeden kontejner. Jako nadstandardní službu občanům nabízí možnost svozu přímo z domácností. Tato služba je ovšem zpoplatněna (od r. 2016 činí cena 900,- Kč/rok za jednu nádobu o obsahu 120 L a 1150,- Kč/rok za nádobu o obsahu 240 L). Službu zajišťuje firma Regios, která odváží i směsný komunální odpad. Zájemcům zdarma pronajme speciální nádoby – compostainery - o obsahu 120 nebo 240 litrů. Jsou to plastové „popelnice“ hnědé barvy s odvětráváním.

Jak to funguje?

Na obecním úřadě se přihlásíte, uvedete své jméno a adresu, kam Vám firma doveze popelnici. Zaplatíte na obecním úřadě, dostanete speciální nálepku, kterou na compostainer nalepíte. A pak jednou za dva týdny vám svozová firma bioodpad odveze, svoz probíhá vždy v sudý pátek.

Co za své peníze získáte? Možnost zbavit se zejména odpadu ze zahrady ekologicky a pohodlně. Nemusíte bioodpad nikam vozit. Tráva, listí, plevely, větve, to vše patří do compostaineru. Také prošlé potraviny, kuchyňské zbytky, slupky z ovoce a zeleniny, káva, čaj, výkaly drobných domácích zvířat, skořápky od vajec a ořechů.

Máte-li o sběr bioodpadu zájem, zavolejte prosím kontaktní údaje na tel. 220 971 931. Potřebujeme znát vaše jméno, adresu, telefon.

Současně upozorňujeme, že nebudou odváženy popelnice na směsný odpad, pokud v nich bude odpad ze zahrady - tedy tráva, listí, větve apod. Tento bioodpad do běžné popelnice nepatří a skládka jej nepřijímá. Proto popelnice s tímto obsahem nebudou vyvezeny. Pro občany platí od 1. 1. 2015 povinnost bioodpad vytřídit podobně jako papír, plasty a sklo.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Horoměřice