Horoměřice
Horoměřice

Přihláška - popelnice na tříděný odpad

Horoměřice dlouhodobě usilují o snižování množství odpadů, které zbytečně končí na skládce. Mohli jste tak v poslední době zaznamenat avizované změny v našem odpadovém
hospodářství, které k tomu směřují.

Jde především o evidenci směsného komunálního odpadu (černých popelnic), evidenci a svoz tříděného odpadu v rodinné zástavbě přímo od domu a digitální evidenci odpadů na sběrném dvoře. Abychom třídění podpořili ještě více, pořizujeme díky dotaci nádoby na tříděný odpad a kompostéry na zelený odpad ze zahrad. Chtěli bychom vás tímto informovat, že máte možnost zažádat si o nádoby na tříděný odpad na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce v přiložené přihlášce, kterou také obdržíte osobně při placení poplatku na OÚ. Tuto přihlášku, prosím, vyplňte a odevzdejte do konce února 2021 buď odesláním formuláře na webových stránkách nebo odevzdáním přihlášky přímo na OÚ či vhozením do schránky OÚ. Můžete také naskenovat či jednoduše vyfotit a poslat e-mailem na podatelna@horomerice.cz. V průběhu dubna/května budeme požadované nádoby
distribuovat.

V případě bytovek a bytových domů vyplní přihlášku předseda bytového družstva,
případně správce bytového domu za celý dům.

 

Přihláška k odběru popelnic na tříděný odpad

označuje povinné pole.

Horoměřice