Horoměřice
Horoměřice

Nová koncepce třídění odpadů

     Horoměřice dlouhodobě usilují o snižování množství odpadů, které zbytečně končí na skládce. Mohli jste tak v poslední době zaznamenat avizované změny v našem odpadovém hospodářství, které k tomu směřují.

     Jde především o evidenci směsného komunálního odpadu (černých popelnic), evidenci a svoz tříděného odpadu v rodinné zástavbě přímo od domu a digitální evidenci odpadů na sběrném dvoře.  Abychom třídění podpořili ještě více, pořizujeme díky dotaci nádoby na tříděný odpad a kompostéry na zelený odpad ze zahrad. Chtěli bychom vás tímto informovat, že máte možnost zažádat si o nádoby na tříděný odpad na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce v přiložené přihlášce, kterou také obdržíte osobně při placení poplatku na OÚ. Tuto přihlášku, prosím, vyplňte a odevzdejte do konce února 2021 buď odesláním formuláře na webových stránkách nebo odevzdáním přihlášky přímo na OÚ či vhozením do schránky OÚ. Můžete také naskenovat či jednoduše vyfotit a poslat e-mailem na podatelna@horomerice.cz. V průběhu dubna/května budeme požadované nádoby distribuovat.

     V případě bytovek a bytových domů vyplní přihlášku předseda bytového družstva, případně správce bytového domu za celý dům.

     Zároveň ještě jednou připomínáme další informaci. Při lednovém/únorovém placení poplatku za odpady bude každá domácnost vybavena kartičkou na sběrný dvůr. Ta slouží k identifikaci vaší domácnosti na sběrném dvoře při odevzdání jakéhokoliv odpadu. Při předávání jednoduše předložíte zaměstnanci SD tuto kartičku (již nikoliv občanský průkaz). On ji jednoduše načte do evidenčního systému a automaticky propojí s množstvím a druhem odevzdaného odpadu. Ušetří nám to v mnoha ohledech administraci a zrychlí provoz SD. Obec bude mít také přehled o produkci odpadů a dosažené míře třídění, která je pro nás důležitá v kontextu zpřísnění legislativy. Dle nového zákona totiž musíme jako obec dlouhodobě snižovat množství směsného a velkoobjemného odpadu, abychom nemuseli razantně zvyšovat vaše poplatky za odpady.

     Při placení, společně s kartičkami na SD, budeme vydávat také speciální etikety s QR kódem, které obsahují informaci o vaší domácnosti a druhu odpadu. Etikety vám vydáme na základě informace o tom, kolik nádob a v jakých velikostech vaše domácnost vlastní.

     Těmito etiketami následně označíte VŠECHNY nádoby na odpad, které máte v domácnosti. Nalepíte je na boční PRAVOU stranu při pohledu ZEZADU (od pantů víka) tak, jak to vidíte na obrázku. Místo pro QR kód     Dbejte, prosím, těchto instrukcí, jelikož špatně polepená nádoba nemusí být pak při svozu od vašeho domu správně načtena do systému. Díky správné evidenci výsypů nádob bude mít obec možnost nastavit frekvenci svozů odpadů na míru.

     Odpadové kartičky na sběrný dvůr i etikety s QR kódy si můžete vyzvednout na obecním úřadě v pracovní dny v úředních hodinách.

     Další velice oblíbenou novinkou, která se k nám opět vrátila, jsou zahradní kompostéry. Dostali jsme dotaci, proto můžeme nakoupit kompostéry, o které jste se v rámci loňské ankety přihlásili. Všechny zájemce máme v databázi a jakmile budou kompostéry k dispozici, bude Vás OÚ kontaktovat a kompostéry zdarma distribuovat.

Horoměřice