Horoměřice
Horoměřice

Smlouva o sdružených službách dodávky elekřiny ze sítí NN č. 0201919820

Číslo jednací: OUHO/1779/21/UR

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice