Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 6/2011 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 6/2011
o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Horoměřice se na svém zasedání dne 20. 6. 2011 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a podle ustanovení § 12 zákona ČNR č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

 

 

Obec Horoměřice stanoví na základě § 12 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., v platném znění, místní koeficient ve výši 2 (slovy dva) pro výpočet daně z nemovitostí v katastru Obce Horoměřice.

Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, případně jejich soubory, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona č. 338/1992 sb.

Článek 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.

Václav Kášek - starosta

Jana Kohoutová - msítostarostka


 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice