Horoměřice
Horoměřice

Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínu školení

Číslo jednací: OUHO/3113/21/IP

Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice