Horoměřice
Horoměřice

Rozhodnutí - územní rozhodnutí dělení pozemků 481/3 a 150/2

Číslo jednací: OUHO/1946/22/Ky

Datum sejmutí: 29. 5. 2022 Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice