Horoměřice
Horoměřice

Rozhodnutí o dělení pozemku parc. č. 162/28 a 163/108

Číslo jednací: OUHO/2448/24/KE

Datum sejmutí: 26. 6. 2024
Horoměřice