Horoměřice
Horoměřice

Poptávkové řízení na opravy komunikací na rok 2024

Z důvodu častých nepředvídatelných oprav a celkového špatného stavu komunikací, hledáme dodavatele na rychlé opravy místních komunikací v obci Horoměřice v roce 2024. Jedná se o takové jednotlivé drobné opravy, jejichž jednotlivá cena nepřesahuje 100 tis. Kč vč. DPH a
jejichž celoroční součet nepřesahuje 1 mil. Kč vč. DPH.

Obec požaduje reakční dobu (doba do zahájení opravy) do 3 dnů, v případě havárie pak okamžitý zásah.

Kritériem pro výběr dodavatele jsou jednotkové ceny, vyplněné v tabulce jednotkových cen (slepém rozpočtu). Obec bude pro jednotlivé typy oprav oslovovat na přímo dodavatele, kteří v tomto poptávkovém řízení nabídnou výhodnou cenu, při dodržení požadovaných standardů kvality i doby reakce.

Zájemce žádáme o vyplnění jednotkových cen ve slepém rozpočtu a následné odeslání souboru na e-mail podatelna@horomerice.cz. do 16. 2. 2024. Do předmětu, prosíme uvést "Poptávkové řízení na opravy komunikací na rok 2024" 

Pro případné informace kontaktujte místostarostu Aleše Sedláčka ales.sedlacek@horomerice.cz, tel.: 603 784 102
 

Datum sejmutí: 17. 2. 2024 Zodpovídá: Ing. Aleš Sedláček
Horoměřice