Horoměřice
Horoměřice

oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání parc. č. 400/39

Číslo jednací: OUHO/0198/22/KE

Datum sejmutí: 14. 2. 2022 Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice