Horoměřice
Horoměřice

Ochranné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:
Datum sejmutí: 16. 5. 2021 Zodpovídá: Lenka Kulhavá
Horoměřice