Horoměřice
Horoměřice

Sčítání lidu, domů a bytů

Dovolte, abychom Vám připomněli, že 11. května končí povinné Sčítání 2021. Děkujeme všem, kteří jste se už sečetli online nebo odevzdali listinný formulář.
Pokud jste tak ještě neučinili, musíte to stihnout do 11. května!
Vyvěšeno: 7. 5. 2021
V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci.
Vyvěšeno: 25. 2. 2021
K elektronickému sčítacímu formuláři pro sčítání 2021
Vyvěšeno: 25. 2. 2021
Horoměřice