Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 13 - 2019

 

dne 2.4.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice. Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová,

Omluven: Ivan Král

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př.č.1)

3

Vyjádření k PD na akci: „Umístění haly pro zemědělské účely na poz.k.č.123/1 v k. ú. Horoměřice

4

Žádost o vyjádření k urbanistickému návrhu přestavby a dostavby v centrální čísti k. ú. Horoměřic č. par .43

5

Výzva k účasti na kontrolní prohlídce 16.4.2018 v 9,00 hod.- provoz předzahrádky u restaurace v ulici Družstevní č.p. 461

6

Rozpočtové opatření č.1

7

Zvýšení palatu zaměstnanci OU

9

Souhlas rady s umístěním sídla „Klubu důchodců Horoměřice“

10

Nové webové stránky obce

11

Oprava traktoru cca 350 tisíc

12

Prodej velkého traktoru za 320 tis.

13

Různé

14

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

PD na akci: „Umístění haly pro zemědělské účely na poz.k.č.123/1 v k. ú. Horoměřice

Pro

5

-

Zvýšení platu zaměstnanci OU

Pro

5

-

Umístění sídla Klubu důchodců Horoměřice

Pro

5

-

Opravu traktoru cca 350 tisíc

Pro

5

-

Prodej velkého traktoru za 320 tis.

Pro

5

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Žádost o vyjádření k urbanistickému návrhu přestavby a dostavby v centrální čísti k. ú. Horoměřice č. par .43

Pro

5

 

-

Nové webové stránky obce-bude řešit komise ORIT

Pro

5

-

Výzvu k účasti na kontrolní prohlídce 16.4.2019 v 9,00 - provoz předzahrádky u restaurace v ulici Družstevní č.p. 461

Pro

5

-

Rozpočtové opatření č.1

Pro

5

Zapsal - starosta Jan Herčík

Ověřil: -místostarosta Aleš Sedláček

 

rozpočtové opatření č.1 2019
rada č.13 faktury

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice