Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 12 - 2019

 

dne 26.3.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př.č.1)

3

Žádost ČZS o osazení nového odběrního místa vodoměrem a obnovení dodávky pitné vody pro ČSZ, pobočný spolek Horoměřice

4

Žádost p. M.I o závlahového zařízení na pozemku par.č.393/112

5

Vyhlášení dalšího ročníku grantového programu „ ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ“

6

Žádost o dar na nový baby box

7

Návrh na společnou schůzi členů komisí a rady.

8

Nezaplacené poplatky za svoz odpadu na období 2017 a pokuty vydané OP - žádost o exekuci pro Celní úřad pro Středočeský kraj, Praha 1

9

Žádost o využití části pozemku 428/113

10

Různé

11

Závěr

USNESENÍ

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Žádost ČZS o osazení nového odběrního místa vodoměrem a obnovení dodávky pitné vody pro ČSZ, pobočný spolek Horoměřice– řeší p. Štědroňská

Pro

5

 

-

Žádost p. M.I o závlahového zařízení na pozemku par.č.393/112

Pro

5

-

Žádost o dar na nový baby box

Pro

5

-

Nezaplacené poplatky za svoz odpadu na období 2017 a pokuty vydané

OP- žádost o exekuci pro Celní úřad pro Středočeský kraj, Praha 1

Pro

5

-

Žádost o využití části pozemku 428/113

Pro

5

-

Vyhlášení dalšího ročníku grantového programu „ ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ“

Pro

5

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - místostarosta Aleš Sedláček

 

Fa pro obec rada č.12 26.3.2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice