Horoměřice
Horoměřice

​Aktuální úřední hodiny pondělí a středa 8:00 až 11:00 a 15:00 až 17:00

Zápis č. 7 - 2019

z jednání komise Otevřené radnice a informačních technologií dne 3. 12. 2019 v 18.30 hodin v Galerii Orchidea V Horoměřicích

Přítomni: Miroslav Nový, Jan Klíma, Luboš Langer, Petr Bláha, Jiří Gurecký

Nepřítomni: -

Omluveni: Vojta Petr

​1.​ Program

​1.1.​ Informace o spuštění nových webových stránek obce

 • dne 26.11.2019 došlo ke spuštění nových webových stránek obce,

 • dne 28.11.2019 byl na stránky nasazen ssl cetrifikát (přístup přes https protokol),

 • počet návštěvníků se v prvním týdnu pohyboval kolem 360 za den,

 • původní webové stránky běží na adrese staryweb.horomerice.cz.

Komise doporučuje doplnit na webových stránkách následující obsah

 • Symboly obce,

 • Současnost obce,

 • Galeria Orchidea,

 • Zdravotnictví a sociální péče.

Dále doporučuje aktualizaci obsahu následujících stránek

 • Praktické informace -> Třídění odpadu - aktualizovat a vyházet duplicity,
 • Praktické informace -> Třídění odpadu -> Provozní doba sběrných dvorů - aktualizovat a ujasnit otevírací dobu (v úterý je otevřeno jak?),
 • Praktické informace -> Třídění odpadu -> Plánek sběrných hnízd - aktualizovat (stav z 2017) a obrázek nahradit mapou.

Komise doporučuje vypovědět smlouvu se společností Webhouse, s.r.o. na provozování “starého” webu. Výpovědní doba je tři měsíce.

Komise doporučuje vyžádat zálohu starého webu od společnosti Galileo na datovém nosiči (např. flash disk, DVD).

​1.2.​ Informace k síti LoRaWAN - IoT

 • komise obdržela e-mailem informační letáky,

 • pan Jan Šaroch je ochoten udělat na obci prezentaci možných uplatnění včetně informování o dotačním projektu středočeského kraje.

​1.3.​ Vymazávání citlivých údajů z pdf souborů

 • komise připraví na příští jednání návrhy

​1.4.​ Zasíťování zámečku

Zasíťování zámečku I. etapa

Komise doporučuje dát pozor na případné omezení služeb podsítí při souběžném provozu na Wifi síti.

​1.5.​ Pořizování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva obce

Komise připraví návrh technického řešení na online přes ze zasedání zastupitelstva obce a možnosti přehrávání záznamů. 

Komise doporučuje radě obce, aby ověřila legislativní podmínky těchto přenosů a zveřejnění záznamu.

​1.6.​ Zpráva o činnosti komise ORIT za období listopad 2018 až listopad 2019

Komise v období od listopadu 2018 do listopadu 2019 jednala celkem 10 krát a to v termínech 4.11.2018, 22.11.2018, 15.1.2019, 11.2.2019, 8.4.2019, 14.6.2019, 24.6.2019, 4.7.2019, 20.8.2019 a 4.11.2019. Kromě osobních jednání probírala komise i některá témata formou elektronické konverzace pomocí emailů.

Nejvíce se komise zabývala vydáváním obecního zpravodaje, zlepšením kvality e-mailových služeb a novým webem obce. 

Seznam doporučení, stanovisek a námětů, které komise radě obce poskytla:

 • založení FB stránky obce a pravidel pro umisťování příspěvků,

 • doporučení o zřízení více účtů k Mobilního rozhlasu,

 • vydání vánočního čísla zpravodaje včetně pomoci při jeho tvorbě,

 • pomoc při poptávkovém řízení při hledání vhodného e-mailového řešení,

 • hledání řešení pro digitalizaci smluv,

 • pomoc při implementaci G Suite,

 • příprava poptávkového řízení na dodavatele nových webových stránek,

 • návrh struktury a obsahu nového webu,

 • doporučení seznamu modulů nového webu,

 • tvorba drátěného modelu nového webu,

 • nechat vypracovat monitoring stavu počítačové a kamerové sítě obce,

 • návrh na prodloužení smlouvy s Mobilním rozhlasem na jeden rok,

 • vytvoření dokumentu popisujícího migraci dat na nový web obce,

 • koordinace implementace nového webu,

 • doporučení ohledně nenákupu sw usneseni.cz,

 • doporučení ohledně převodu správy domény horomerice.cz pod obec,

 • iniciace schůzek s možnými dodavateli rozvodů optické sítě v obci.

Zápisy z jednání jsou umístěny na webu obce.

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice