Horoměřice
Horoměřice

​Aktuální úřední hodiny pondělí a středa 8:00 až 11:00 a 15:00 až 17:00

Zápis č. 6 - 2019

Zápis č. 6 - 2019
ze setkání komise Otevřené radnice a informačních technologií
dne 4. 11. 2019 v 18.30 hodin
v Galerii Orchidea V Horoměřicích

Přítomni: Miroslav Nový, Jiří Gurecký, Jan Klíma, Luboš Langer, Petr Bláha
Nepřítomni: -
Omluveni: Vojta Petr

​Program

Stav tvorby nových webových stránek obce

 • společnost Galileo splnila svůj závazek a ke konci září 2019 je připravena nové stránky spustit
 • chybějící obsah blokující spuštění stránek:
  • Czech point (připravuje Ivana Petříková)
  • perokresby (zařizuje Aleš Sedláček)
 • chybějící obsah neblokující spuštění stránek:
  • Symboly obce (připravuje Aleš Sedláček)
  • Historie obce (připravuje Aleš Sedláček)
  • Současnost obce (připravuje Aleš Sedláček)
  • Galeria Orchidea (připravuje Aleš Sedláček)
  • Zdravotnictví a sociální péče (připravuje komise SZ)
  • Potřebuji zařídit (připravuje Ivana Petříková)
  • Fotografie úředníků a členů rady obce (zařizuje Aleš Sedláček)
  • fotografie z akcí za rok 2019 (řeší M. Nový)
 • doporučení na aktualizaci obsahu:
  • Obecní úřad -> Vedení obce - konkretizovat úřední hodiny
  • Obecní úřad -> Mikroregiony - doplnit stručný popis k Přemyslovské střední Čechy
  • Praktické informace -> Třídění odpadu - aktualizovat a vyházet duplicity
  • Praktické informace -> Třídění odpadu -> Provozní doba sběrných dvorů - aktualizovat a ujasnit otevírací dobu (v úterý je otevřeno jak?)
  • Praktické informace -> Třídění odpadu -> Plánek sběrných hnízd - aktualizovat (stav z 2017) a obrázek nahradit mapou
  • Praktické informace -> Výlep plakátů - doplnit info o výlepu
  • Obecní úřad -> Rada obce -> Zápisy z rady obce - sjednotit číslování
  • Doplnit stránku Potřebuji vyřídit
 • rychlé odkazy - zatím skrýt a doplnit podle přístupů lidí
 • patička stránky - jen na titulce
 • informace emailem - navrhujeme postupně zavést a přejít z Mobilního rozhlasu
 • ověřit běh současných stránek na subdoméně

Komise doporučuje spustit webové stránky po doplnění perokreseb, stránky czechpoint, upřesnění úředních hodin vedení obce a sjednocení číslování zápisu Rady obce. Komise ověří možnost běhu současných stránek na subdoméně old.horomerice.cz do konce února 2020.

Zpráva o mapování vnitřní sítě obecního úřadu

Komise obdržela zprávu o mapování vnitřní sítě obecního úřadu Horoměřice.

Komise doporučuje oddělení IP telefonů a počítačové sítě do samostatných virtuálních sítí a nastavení vyšší priority pro telefony. Dále doporučuje Radě obce oslovit společnosti zabývající se tvorbou sítí a instalací kamer a jejich připojení.

​Velká TV do zasedací místnosti pro promítání během zasedání Rady obce

V případě, že má projekční plocha sloužit jen pro zasedání Rady obce, doporučujeme koupit TV případně monitor. Pozor z TV je nutné platit televizní poplatky ve výši 145,- Kč. 

Zákon č. 99/2019

Komise doporučuje Radě obce vyslat minimálně jednoho zástupce na školení “Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (Zákon č.99/2019 Sb.)” konaného dne 14.11.2019.

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice