Horoměřice
Horoměřice

​Aktuální úřední hodiny pondělí a středa 8:00 až 11:00 a 15:00 až 17:00

Zápis č. 1 - 2020

Zápis č. 1 - 2020 

z jednání komise Otevřené radnice a informačních technologií 

dne 3. 2. 2020 v 18.30 hodin 

v Galerii Orchidea V Horoměřicích 

Přítomni: Miroslav Nový, Jan Klíma, Luboš Langer, Petr Bláha Nepřítomni: - Hosté: Aleš Sedláček Omluveni: Vojta Petr, Jiří Gurecký 

1.​ Program 

1.1.​ Nákup SW pro anonymizaci pdf souborů 

Komise doporučuje zakoupení ​PDF-XChange Editor 8 Plus. Trvalá licence stojí 1394,- Kč. 

1.2.​ Poplatky za odpady 

Předpoklad fungování plateb za odpady od roku 2021: 

● dvě základní sazby 

● příplatek za svoz bio odpadu 

● příplatek za týdenní odvoz komunálu 

Cílem je najít možné řešení umožňující platby občanům přes internet. Petr Bláha připravil prototyp aplikace, do které občan vloží RČ a aplikace mu vygeneruje informace o platbě včetně QR kódu nebo vypíše, kdy byla platba uhrazena. Data jsou exportována ze systému Keo a v aplikaci nejsou uloženy citlivé informace, ale jen hash otisk RČ. Vymyslet napojení na platební bránu. 

1.3.​ SW pro knihovnu 

Současný sw používaný v knihovně je nevyhovující. Má velmi omezené možnosti vyhledávání a neumožňuje zveřejnění katalogu na internetu. Miroslav Nový zprostředkuje schůzku s jednatelem společnosti Team Library, s.r.o. panem Ing. Martinem Lipertem ohledně provozování systému Koha. 

Různé 

● rozvedení internetu po zámečku, 

● optický rozvod internetu po obci, 

● připojení Galerie Orchidea s obecním úřadem, 

● paní Petříková svolá schůzku s usnesení.cz, 

● elektronická úřední deska, 

● možnost přidání akce z webových stránek obce do google kalendáře, 

● webové stránky jsou přihlášeny do soutěže Zlatý erb. 

 
 
 
Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice