Horoměřice
Horoměřice

Sazebník úhrad za poskytování informací

VNITŘNÍ SMĚRNICE
o úhradě nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Rada obce schválila na svém jednání dne 5. 5. 2014 tuto vnitřní směrnici o úhradě nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Článek 1

Žadatel, který žádá o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je povinen uhradit náklady, které Obci Horoměřice či Obecnímu úřadu Horoměřice vznikly v souvislosti s vyhledáním a předáním informace.

Tato směrnice Obce Horoměřice stanoví výši úhrady za jednotlivé úkony vzniklé v souvislosti s poskytnutím informace.

Článek 2

Výše úhrady

I. Pořízení kopií a výtisků z tiskárny počítače, cena nosiče

a) Pořízení černobílé kopie, černobílý výtisk z tiskárny počítače - cena za 1 list:

formát A4 jednostranně 2,- Kč

oboustranně 3,- Kč

formát A3 jednostranně 4,- Kč

oboustranně 6,- Kč

b) Pořízení barevné kopie, barevný výtisk z tiskárny počítače - cena za 1 list:

formát A4 jednostranně 6,- Kč

oboustranně 11,- Kč

formát A3 jednostranně 12,- Kč

oboustranně 22,- Kč

c) Cena nosiče informací – CD, DVD 10,- Kč

K uvedeným cenám je připočítána DPH v zákonné výši.

Tyto náklady zahrnují cenu papíru, spotřebu toneru, el. energie a amortizaci kancelářské techniky, ev. náklady na nákup nosičů informací.

II. Poštovné

Výše poštovného vychází z platného ceníku služeb České pošty.

III. Práce zaměstnanců úřadu spojená s vyhledáním a zpracováním informace

částka za každých i započatých 15 minut práce 50,- Kč

Úhrada se vybírá tehdy, jestliže zaměstnanec musí věnovat vyhledání a zpracování informace více než ½ hodinu času.

Úhrada za práci zaměstnanců spojenou s vyhledáním informace se vybírá v případě, že se jedná o rozsáhlý soubor informací, který je nutné vyhledat v různých dokumentech, informaci, kterou je nutné vyhledat v archivu, nebo informaci, jejíž zpracování je časově náročné.

Článek 3

Obecní úřad žadateli písemně oznámí předpokládanou výši úhrady nákladů.

Obecní úřad může vydání informací podmínit zaplacením úhrady nákladů nebo zálohy. Výše požadované zálohy nesmí přesáhnout předpokládané náklady na vyhledání a zpracování požadované informace.

Článek 4

Úhradu nákladů na poskytování informací je možno provést převodem na účet obce nebo v hotovosti na obecním úřadě. Úhrada nákladů je příjmem obce.

Článek 5

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 6. 5. 2014

 

Václav Kášek - starosta

Informace z Horoměřic

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Informace z Horoměřic

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31
1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
1
15
16 17 18 19 20 21 22
1
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Horoměřice