Horoměřice
Horoměřice

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

za rok 2007

 

počet podaných žádostí o informace                                    15

počet podaných odvolání proti rozhodnutí                            0

počet rozsudků soudu                                                                        0

počet řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona        0

 

 

            Jedná se o žádosti o informace podávané písemnou formou nebo elektronickou poštou.

Ústní a telefonické žádosti o informace jsou vyřizovány ihned a v souladu se zákonem se neevidují.

 

 

 

V Horoměřicích dne 18. 1. 2008

Zpracovala: Jana Kohoutová

 

   

 

                                                                                                          Václav Kášek

                                                                                                               starosta

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice