Horoměřice
Horoměřice

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

za rok 2004

 

počet podaných žádostí o informace                                       18

počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                 0

počet rozsudků soudu                                                              0

počet řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona              0

 

 

            Jedná se o žádosti o informace podávané písemnou formou nebo elektronickou poštou.

Ústní a telefonické žádosti o informace jsou vyřizovány ihned a v souladu se zákonem se neevidují.

 

            V roce 2004 byla Obecním úřadem Horoměřice vydána 2 rozhodnutí dle § 15 zákona. V jednom případě nebyly žadateli poskytnuty požadované osobní údaje, jejichž poskytnutí by bylo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Ve druhém případě bylo vydání obsáhlé informace v souladu s § 17 odst. 3 zákona podmíněno zaplacením zálohy, kterou žadatel nezaplatil. Proti uvedeným rozhodnutím se žadatelé neodvolali.

 

 

V Horoměřicích dne 5. 1. 2005

Zpracovala: Jana Kohoutová

 

 

                                                                                                          Václav Kášek - starosta

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice