Horoměřice
Horoměřice

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2003

   VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

 

počet podaných žádostí o informace                                       7

počet podaných odvolání proti rozhodnutí                               0

počet rozsudků soudu                                                             0

počet řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona            0

 

 

            Jedná se o žádosti o informace podávané písemnou formou nebo elektronickou poštou.

Ústní a telefonické žádosti o informace jsou vyřizovány ihned a v souladu se zákonem se neevidují.

 

 

V Horoměřicích dne 20. 1. 2003

 

                                                                                                          Václav Kášek

                                                                                                               starosta

 

Schváleno zastupitelstvem obce 26. 1. 2004

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice