Horoměřice
Horoměřice

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2002

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

za rok 2002

 Obec Horoměřice vydává tuto výroční zprávu o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Počet písemně podaných žádostí o informace:    0

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:     0

 

Počet rozsudků soudu:       0

 

Počet řízení o sankcích za nedodržování zákona:    0

 

 V případě ústně či telefonicky podaných žádostí jsou informace žadateli poskytovány průběžně, jejich počet není evidován.

 

V Horoměřicích dne 27. 2. 2003

         Václav Kášek

          starosta

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice