Horoměřice
Horoměřice

Stav přípravy nového územního plánu k 22. 8. 2018

Stav přípravy nového územního plánu k 22. 8. 2018:

V březnu 2018 byl podán rozpor na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), jehož cílem bylo zvrátit negativní stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k zařazení lokality Z23 do územního plánu jako plochy pro bydlení. V červnu 2018 byly na výzvu MMR ze strany obce doplněny další požadované podklady.

V červenci 2018 si MMR vyžádalo součinnost Ministerstva životního prostředí.
Obec Horoměřice nyní čeká na rozhodnutí MMR ve věci rozporu. Poté bude návrh územního plánu upraven dle tohoto rozhodnutí a následně zveřejněn na úřední desce OÚ Horoměřice ve lhůtě nejméně 30 dnů před veřejným projednáním.

V září 2018 byla obci doručena Dohoda o řešení rozporu.

Horoměřice