Horoměřice
Horoměřice

Žadatel: Strategy One, a.s.

1. Počet ks VO – informace neexistuje

2. Pokrytí zastavěného území VO – cca 95 %

3. Technické problémy:

- nedostatečná míra svítivosti – jen částečně

- vysoké náklady na energie – ne

- častá poruchovost – jen výjimečně

- špatný technický stav lamp – jen u 10 %

- možnost regulace jasu – ne

- existence řízeného zapínání a vypínání – ano

- vedení rozvodu vzduchem – ne

4. Stávající rozsah je dostatečný

5. 0

6. Průměrné stáří svítidel – informace neexistuje

7. Průměrné stáří sloupů – informace neexistuje

8. Druhy světelných zdrojů: výbojka sodíková, zářivka, LED – počty kusů nejsou k dispozici

9. Doba od generální opravy – nikdy, dochází průběžně k dílčím opravám

10. Inteligentní regulační systémy – ne

11. Investice – pouze rekonstrukce v souvislosti s rekonstrukcí povrchu komunikací

12. Podle možností rozpočtu obce

13. Pasportizace – neaktuální

14. Celkový příkon – informace neexistuje

15. Doba provozu v hodinách za rok – informace neexistuje

16. Roční spotřeba 2014 – zatím nelze uvést, údaj bude k dispozici až po obdržení vyúčtování spotřeby za uplynulý rok ze strany dodavatele energie

17. Roční náklady na energie 2014 – rok dosud není uzavřen, k dispozici údaj za 1 – 10/2014: 374 057,30 Kč

18. Správa veřejného osvětlení – jednotlivé objednávky

19. Celkové náklady na VO 2014 – rok dosud není uzavřen, k dispozici údaj za 1 – 10/2014: 587 993,80 Kč

20. Údržba VO zajištěna jednotlivými objednávkami

21. Náklady na údržbu VO 2014 – rok dosud není uzavřen, k dispozici údaj za 1 – 10/2014: 166 828,50 Kč

22. Investice do VO 2014 – rok dosud není uzavřen, k dispozici údaj za 1 – 10/2014:

47 108,- Kč

Žádost

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice