Horoměřice
Horoměřice

Současnost

Obec Horoměřice leží při severozápadní hranici Prahy. Sousedí s městskými částmi Prahy 6 - Suchdol, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, dále s obcemi Statenice a Únětice. Leží v otevřené krajině, která se na jižní straně svažuje k údolí Šáreckého potoka, na východě je ohraničena údolím Vltavy. Na severu se terén svažuje k Únětickému potoku. Jih a západ katastru obce lemují lesnaté pásy zeleně. Na severní straně obec obklopují ovocné sady. Přímo v obci se nacházejí tři nevelké rybníky. Z centra obce směrem na severovýchod vybíhají Kozí hřbety. Tyto buližníkové skály bývaly holé, dnes už jsou porostlé vegetací.

Jak dokládají historické nálezy, zdejší území bylo osídleno již v době kultury knovízské a únětické. První zmínky o obci Horoměřice pocházejí z r. 1273, kdy byla v držení Strahovského kláštera. Dnes jádro obce tvoří hospodářský dvůr s prostým zámečkem z 18. století, který do r. 1945 patřil Strahovskému klášteru, a několik zemědělských statků přilehlých k dnešní Velvarské ulici. Na ně navazuje venkovská zástavba z 19. a 20. století. V okrajových částech obce v současné době vyrůstají nové rodinné domky i bytové domy. Vznikají tak celé nové čtvrti, které mění nejen vzhled, ale i charakter obce. Většina obyvatel již nepracuje v zemědělství, ale dojíždí za prací do Prahy.

V roce 2016 počet obyvatel obce překročil 4000 a v souvislosti s novou výstavbou dále narůstá. Zájem investorů stavět právě v Horoměřicích zvyšuje blízkost Prahy – vždyť přímo do centra na Václavské náměstí se dá dojet hromadnou dopravou za 30 minut. V obci je zaveden plyn, je zde vodovod, kanalizace s moderní čističkou odpadních vod, většina ulic má bezprašný povrch.

I občanská vybavenost je na dobré úrovni. Je zde základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko, lékárna, pošta, knihovna, obchody s potravinami i spotřebním zbožím, několik autoservisů, hostinců a sportovních zařízení, hotel, stanice technické kontroly... Část obyvatel našla uplatnění ve službách a firmách působících přímo v obci, mnozí zde mají rodinné živnosti. Přesto zvyšující se počet obyvatel znamená i větší tlak na občanskou vybavenost. Obec v r. 2015 získala  dotaci na přístavbu základní školy, což umožnilo zavést od školního roku 2016/2017 2. stupeň ZŠ, a žáci tak již  nemusí za základním vzděláním dojíždět. V roce 2010 obec vybudovala druhý pavilon mateřské školy pro dalších 58 dětí, připravena je výstavba třetího pavilonu, obec má zažádáno o dotaci. V r. 2014 byla dále vybudována moderní kuchyně pro školní stravování v areálu mateřské školy.

Obec protíná silnice z Prahy směrem na Kralupy nad Vltavou. Další silnice vedou k  ruzyňskému letišti (s napojením na pražský silniční okruh), do Lysolají, na Suchdol, do Roztok a Únětic. Veřejnou dopravu zajišťují autobusové linky pražské integrované dopravy č. 316, 355 a 356. Dobrá dopravní dostupnost a poloha v blízkosti mezinárodního letiště má ovšem i své stinné stránky – vysokou dopravní zátěž obce, tedy hustý provoz osobní i nákladní dopravy, hluk a prach. Tyto problémy by měla zmírnit připravovaná stavba dalšího úseku pražského silničního okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí, která by část zejména těžké nákladní dopravy měla odvést mimo obec. Středočeským krajem je plánována také přeložka silnice II/240, která nyní protíná obec jako hlavní komunikace (Velvarská), v budoucnu by měla vést mimo obec.

Blízkost pražského mezinárodního letiště Ruzyně znamená také velký pohyb letadel. Koridor hlavní vzletové a přistávací dráhy prochází přímo středem obce, což představuje další hlukovou zátěž jejích obyvatel. Proto bylo v roce 2004 v obci vyhlášeno ochranné hlukové pásmo letiště. To znamená, že Letiště Praha v současnosti v Horoměřicích realizuje protihluková opatření, která mají za cíl zmírnit dopady leteckého hluku na obyvatelstvo. U současné zástavby se jedná především o výměnu oken za protihluková. Obec se snaží od Letiště Praha získávat i další kompenzace, zejména ve spolupráci s dalšími obcemi z okolí letiště jako člen Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha – Ruzyně.

I přes dopravní zátěž je ale obec Horoměřice vyhledávanou rekreační oblastí Prahy. Je zde několik zahrádkářských a chatových osad, kde tráví volný čas řada Pražanů. Hlavně je ale obec oblíbeným cílem výletů a vycházek. Prochází zde řada značených turistických cest a též cykloturistických tras. Turistické značky vás zavedou do Šárky, Lysolají a Suchdola, na Gabrielku, do Houslí, Kozích hřbetů, k Juliáně, do tuchoměřického lesa, do Únětic, na Holý vrch, do Roztok, Tichého údolí, přes Statenice na hrad Okoř atd.

V obci působí řada spolků. Nejaktivnější jsou bezesporu Sokolové, kteří se obětavě starají o pohyb dětí i dospělých. Dívčí družstvo Rope Skippingu se pravidelně a úspěšně zúčastňuje sportovních soutěží. Místní rybáři jedenkrát ročně pořádají oblíbené rybářské závody u rybníka Pod Luky a také ples. Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s profesionálními hasiči zasahuje nejen v Horoměřicích, ale i v okolních obcích. V obci dále působí ještě amatérský fotbalový klub a svaz chovatelů, který každoročně pořádá výstavy drobného domácího zvířectva. Od roku 2009 působí v Horoměřicích mateřská centra, která nabízejí školku a kroužky pro děti.

Informace z Horoměřic

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Informace z Horoměřic

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31
1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
1
15
16 17 18 19 20 21 22
1
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Horoměřice